รูปแบบและวิธีการเล่นการพนันไก่ชน

เดิมการชนไก่เป็นกิจกรรมที่ปรากฏทั่วทุกส่วนบนโลก  ถือเป็นการละเล่นและเพื่อการผ่อนคลาย ต่อมามีการพัฒนาการละเล่นชนไก่มาเป็นการพนัน  จึงเกิดเป็นการพนันไก่ชนเกิดขึ้น

เมื่อไก่ชนกลายเป็นพนันอย่างถูกกฎหมาย ไก่ชนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักสู้ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการเล่นการพนันในปัจจุบัน  และมีรูปแบบและวิธีการเล่นพนันไก่ชน ดังนี้

การพนันแบบวางเงินเดิมพัน

เป็นการพนันของเจ้าของไก่ทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปไก่ชนใหม่จะมีวงเงินเดิมพันต่ำ ถ้าเป็นบ่อนป่า วงเงินเดิมพันจะอยู่ที่ 550 บาท หากเป็นบ่อนบ้านจะอยู่ที่ 1100 บาท และหากเป็นบ่อนสมันใหม่  วงเงินเดิมพันจะเริ่มตั้งแต่ 55,000 บาท เมื่อเจ้าของไก่ทั้งสองทำการเปรียบไก่แล้ว ก็จะวางเงินเดิมพันตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งทุกคนในคณะที่มาด้วยกันนั้น ต้องได้ลงขัน เพราะถือว่า “ลงเรือลำเดียวกันต้องไม่ทิ้งกัน”

การพนันแบบต่อรอง

หลังจากที่มีการปล่อยไก่ชนเข้าสังเวียนแล้ว จะมีการเล่นการพนันขันต่อ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การเล่นต่อรองแบบออกตัว” การเล่นแบบนี้ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของการเล่นการพนัน โดยจะเกิดจากการคาดการณ์ว่าไก่ที่ตัวเองเล่นมีโอกาสแพ้สูง หรือเล่นต่อไว้เยอะ ก็สามารถหันไปเล่นไก่ของฝ่ายตรงข้ามได้

การต่อรองนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงกลางยกที่ 1 โดยคนต่อจะลุกขึ้น และยื่นมือไปข้างหน้าและทำการคว่ำมือ ถ้าคว่ำมือ 3 นิ้ว พร้อมเปล่งคำว่า “หางขาว” ซึ่งคำว่าหางขาวนี้แปลว่า เป็นไก่ที่ตัวเองเล่น หมายความว่า ไก่หางขาวต่อ 3 เอา 1 ใครจะรองบ้าง ถ้าหากมีการรอง ผู้ที่จะรองจะแบมือ 3 นิ้ว จากนั้นทั้งคนต่อและคนรองจะทำการบันทึกว่าตัวเองนั้นได้ต่อรองกับใคร จำนวนเงินเท่าไหร่บ้าง ซึ่งไก่ชนบางคู่อาจมีการต่อรองระหว่างนักพนัน 7 – 10 คนเลย โดยการต่อรองนี้จะดำเนินการในยกที่ 2 และ 3 โดยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

การพนันแบบเสมอไหนเสมอกัน

เป็นการเล่นการพนันของไก่ตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งการพนันแบบนี้จะไม่มีการเล่นกลับไปกลับมาเหมือนการเล่นแบบต่อรอง การเล่นแบบนี้มีเพียงอย่างเดียวคือ ไม่ได้ก็เสีย

กลุ่มคนที่เล่นการพนันแบบนี้มักจะนั่งที่นั่งชั้นบนสุด และเป็นคนที่มีอายุมาก ด้วยเหตุที่ว่าการเล่นการพนันแบบนี้จะพนันด้วยจำนวนเงินที่น้อย วงเงินอยู่ระหว่าง 20 – 100 บาท

การเล่นการพนันไก่ชน มีหลายรูปแบบ และมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกัน คือ ไหวพริบและสติในการเล่น เพื่อให้ได้มากกว่าการเสียไป