การฝึกการเตะลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในและเท้าด้านนอก

ในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นนักกีฬาทุกคนจะต้องมีทักษะพื้นฐานในการเล่นและผ่านขั้นตอนของการฝึกขั้นพื้นฐานมาทั้งสิ้น เพราะการที่นักกีฬามีพื้นฐานในการเล่นที่ดีนั้นก็จะนำไปสู่การเล่นที่ดีไม่มีนักกีฬาฟุตบอลคนไหนเล่นได้ดีโดยไม่ผ่านกรฝึกขั้นพื้นฐาน วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมาให้ศึกษาหาความรู้แต่เป็นการฝึกการเตะด้วยข้างเท้าด้านในและการเตะด้วยข้างเท้าด้านนอก ไปดุกันได้เลยว่ามีวิธีฝึกอย่างไร

เริ่มจากการเตะลูกบอลด้วยเท้าข้างในนั้นอย่างแรกเลยตาของนักกีฬาต้องมองที่ลุกบอล เท้าที่ไม่ได้เตะเป็นเท้าหลักวางไว้ระดับเดียวกับลูกบอล แบะเท้าที่จะเตะออก เกร็งข้อเท้า หัวเข่า โดยใช้แรงจากสะโพก ลำตัวของเราต้องโน้มไปข้างหน้า น้ำหนักอยู่บนเท้าหลัก ต้องการใช้ลูกไปทิศทางใดให้หันข้างเท้าไปทางทิศที่ต้องการ การเตะด้วยเท้าด้านในนั้นเป็นการเตะที่ที่ใช้กันมากที่สุด เพราะเป็นลูกที่ฝึกง่ายมีความแน่นอนแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือเปลี่ยนทิศทางก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั้นเอง และต่อมาเป็นการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกทำได้โดย เท้าหลักต้องอยู่ตรงกับลุกบอล ยืนในลักษณะหันข้างให้ลูกบอล น้ำหนักอยู่ที่เท้าหลัก ใช้เท้าด้านนอกเตะลูกค่อนลงไปข้างล่าง หรือประมาณกึ่งกลางของลูกเกร็งข้อเท้า เข่ายืด สะบัดข้อเท้า ลูกนี้จะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนทิศทางหลบหลีกส่งในระยะสั้นๆ บางครั้งขาดความแม่นยำ หากเราฝึกไม่ชำนาญ

การฝึกเตะบอลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนั้นนักกีฬาจะต้องทำตามวิธีการฝึกที่ถูกต้องเพื่อการเล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความปลอดภัยของตัวนักกีฬาเอง