เส้นสนามการแข่งขันฟุตซอล

SBO Link

กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่สามารถฝึกการเล่นได้ง่าย ๆ กติกาของการเล่นไม่ได้ยากเหมือนกีฬาอื่นทั่วไป เพียงแค่ผู้ฝึกมีความตั้งใจที่จะศึกษา ฝึกซ้อม ก็สามารถที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้แล้ว อีกอย่างการเล่นกีฬาก็ช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งสุขภาพจิตของผู้เล่นเองก็ดีด้วย เนื่องจากได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นการได้พูดคุย พบปะกับผู้คน เพื่อเป็นแนวทางของการเข้าร่วมในสังคมได้ดีอีกด้วย

สนามการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนั้นก็เหมือนกับสนามการแข่งขันฟุตบอลเพียงแต่การแข่งขันฟุตซอลนั้นสนามอาจเล็กกว่ามาก ซึ่งสนามของการแข่งขันฟุตซอลได้มีเส้นต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบมากมาย และส่วนเหล่านั้นก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในเขตนั้น ๆ เส้นที่มีความยาวกว่าทั้งสองเส้นจะเรียกว่า เส้นข้าง และเส้นที่สั้นกว่าอีกสองเส้นนั้นจะเรียกว่า เส้นประตู เส้นทุกเส้นจะมีความกว้าง 8 เซนติเมตร สนามการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็นสองครึ่งเท่า ๆ กันโดยจะมีเส้นแบ่งแดนที่ทำจุดกึ่งกลางไว้ที่กึ่งกลางของสนาม และจะทำเส้นวงกลมล้อมรอบจุดกึ่งกลางของสนามเอาไว้ โดยจะต้องมีรัศมียาว 3 เมตร สนามการแข่งขันและส่วนประกอบต่าง ๆ สามารถบ่งได้ ดังต่อไปนี้

  1. เส้นเขตเปลี่ยนตัวของนักกีฬา
  2. เส้นวงกลมกลางสนาม
  3. เส้นแบ่งแดนการแข่งขัน
  4. จุดโทษ
  5. เขตโทษ
  6. เส้นประตู

สนามในการแข่งขันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการแข่งขันหากสนามการแข่งขันไม่มีมาตรฐานอาจทำให้การแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ดังนั้นสนามจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน