ความรู้เบื้องต้นในการว่ายน้ำท่าวัดวาหรือฟรีสไตล์

SBO Mobile

การว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายน้อยที่สุด  การว่ายน้ำเป็นกีฬาถือว่ากิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง สนุกสนาน ผ่อนคลาย ทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยบำบัดร่างกายให้แก่คนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วย

การว่ายน้ำท่าวัดวาหรือฟรีสไตล์ เป็นการว่ายน้ำในท่าอิสระหรือท่าใดก็ได้ เพราะเป็นท่าว่ายที่เร็วที่สุดที่ผู้เข้าแข่งขันนิยมกันในรายการแข่งขันท่าฟรีสไตล์ ทักษะในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์หรือทาวัดวานี้จะต้องมีการตำแหน่งของลำตัวให้สมดุลและทำตัวให้เพรียวที่สุดเพื่อจะทำให้น้ำไหลลื่นได้ดี ตำแหน่งของศีรษะจะไม่ยกสูงจนเกินไป (ระดับน้ำอยู่บริเวณหน้าผาก) เพราะจะทำให้ตำแหน่งของขาและลำตัวต่ำลงและจะทำให้เกิดแรงต้านทานมาก หัวไหล่จะเปิดขึ้นเล็กน้อยหรือแอ่นอกจะทำให้ลดแรงต้านทานที่หน้าอก ทำให้การเคลื่อนไหวของหัวไหล่เป็นอิสระมากขึ้น เพิ่มแรงในการดึงและผลักน้ำของแขนมากขึ้น การเคลื่อนไหวในขณะว่ายน้ำจะมีการกลิ้งของลำตัวตามจังหวะของการใช้แขน จะทำให้เหยียดแขนออกไปได้ไกลซึ่งจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดแรงในการผลักน้ำ โดยจะเกิดแรงปฏิกิริยาระหว่างที่แขนทั้ง 2 ข้างที่เหยียดออกไปข้างหน้าและแขนที่กำลังผลักน้ำไปข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการว่ายน้ำในท่าวัดวานี้ขึ้นอยู่กับการเตะขา ถ้าเตะขาได้ถูกต้องและจัดตำแหน่งของการว่ายให้ดีก็จะไม่ทำให้เสียสมดุลและสามารถว่ายน้ำไปอย่างรวดเร็วได้