การใช้ท่าจับที่ไหล่

สโบเบท

ท่าจับไหล่เป็นท่าที่นิยมกันทั่วไปเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ยากต่อการแก้ไขให้หลุดได้  เพราะว่าการจับตึงของท่านี้จะใช้การจับคอและไหล่ของคู่ต่อสู้ ซึ่งทั้งสองจึงนี้เป็นจุดที่อันตรายและเป็นจุดที่ไม่สามารถพลิกตัวได้ หากมีการกดเข้าไปนานๆอาจจะทำให้ผู้ต่อสู้อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายและสามารถเสียชีวิตได้ การเล่นยูโดจึงห้ามไม่ใช้ใช้ท่านี้นานเกินไปและจะมีกรรมการเข้ามาห้ามหรือบอกให้หยุดอยู่เสมอ

สำหรับท่าจับที่ไหล่นั้นก็มีขั้นตอนที่ทำได้ไม่ยาก เพราะว่าเป็นท่าที่ใช้ในการต่อเนื่องให้สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้อย่างเด็ดขาด อย่างเช่น ท่าต่อเนื่องจากท่าทุ่มหรือทำให้ล้ม การใช้ท่านี้เป็นท่าจบเกมก็จะทำให้คู่แข่งไม่สามารถยืนขึ้นเพื่อทำการต่อสู้ต่อไปได้ วิธีทำท่านี้คือ ขณะที่คู่ต่อสู้ล้มลงให้เราไปทางด้านขวาของคู่ต่อสู้ ผลัดแขนขวาของคู่ต่อสู้ขึ้น ใช้ใบหน้าและบริเวณแก้มหูของคุณแนบเข้ากับต้นคอของเขา ในขณะที่แขนขวาของนั้นจะอยู่รอบคอของคู่ต่อสู้ อยู่ในท่าก้มหน้าลงแล้วใช้เข่าทั้งสองตั้งฉากพร้อมกับปลายเท่าเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกับคู่ต่อสู้

เพียงเท่านี้คู่ต่อสู้ของเราจะพยายามดิ้นยังไงก็ไม่หลุด โดยเฉพาะเราดึงแขนซ้ายให้ดึงขั้นคู่ต่อสู้ก็จะขาดอากาศหายใจได้ ท่านี้ควรที่จะฝึกอย่างระมัดระวัง เนื่องจากหากขาดการดูแลและควบคุมของครูฝึก ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ฝึกได้